Användarvillkor

Priser
Vid beställning, priser som anges på Webbplatsen vid tidpunkt för beställning tillämpas, om inte annat uttryckligen avtalats eller om omständigheterna uppenbarligen orsakar på annat sätt. BL properties' priser är angivna i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande MOMS. Betalning och frakt avgifter redovisas separat. Priser redovisas både före beställning och i orderbekräftelsen.

BL properties som inte är bunden av en sådan felaktig prissättning att Kunden insåg eller borde ha insett. Om ett felaktigt pris har angivits för en produkt som Kunden har beställt, kommer vi att meddela dig och väntar på ditt godkännande av det korrigerade priset innan köpet slutförs. BL properties förbehåller sig rätten att göra eventuella tryckfel och prisförändringar till följd av förändringar i MOMS, förändringar i valutaläget, inköpspriser och förändringar i lagstadgade avgifter.

Avtal och beställning
Beställningar kan göras via Hemsidan och i samband med detta accepterar du Villkoren. Beställningar via fax, e-post eller telefon kan tyvärr inte behandlas.
Vid beställning, BL properties skickar snarast en orderbekräftelse till Kunden bekräftar beställningen och ett avtal mellan dig och Bl Egenskaper har således inte ingåtts. BL properties och en har rätt att i enskilda fall neka eller ändra ordningen (till exempel om Kunden har lämnat felaktiga personuppgifter).

Kampanjer och erbjudanden
BL properties kan från tid till annan erbjuder kampanjer och erbjudanden av olika produkter. För produkter som ingår i dessa kampanjer, bra pris eller den gynnsamma villkor gäller under den period som anges på Webbplatsen eller så länge lagret räcker. Kampanjer och erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter så länge det inte uttryckligen anges. BL properties förbehåller sig rätten att dra tillbaka sådana kampanjer som helst. Vid uppsägning eller hävning av en befordran, dessa Villkor tillämpas utan ändringar.

Betalning
Kunden kan betala sina inköp med kort betalning med de vanligaste kort alternativ, liksom de andra betalningsalternativ som anges på Webbplatsen. BL properties förbehåller sig rätten att alltid kunna erbjuda alla betalningsalternativ. Om en sådan begränsning om betalningsalternativ som finns är angivna på webbplatsen.

Garanti
BL properties ger i allmänhet ett års garanti på alla produkter från produktens ursprungliga inköpsdatum. För produkter med en garanti längre än ett år, den garantitid anges i respektive produkt beskrivning på Hemsidan eller i produktens förpackning.

För att åberopa garantin, relevanta köpehandling, kvitto, följesedel, etc. ska åtfölja anmälan. Garantin täcker inte kostnader för reparation vid annan verkstad, såvida inte annat avtalats i förväg med BL properties kundservice. Observera att särskild garanti villkor gäller för produkter från andra leverantörer och tillverkare.
Garantin täcker fel som orsakats av material-eller fabrikationsfel. Ett sådant fel som visas inom garantiperioden, skall anses ha funnits vid köpet. Slitage, felaktig användning och förbrukningsmaterial omfattas inte av garantin. Utan att det påverkar dina rättigheter enligt lag, BL properties förbehåller sig rätten att reparera eller byta ut produkten i händelse av ett klagomål under garantitiden.

Rätt att klaga
Vid beställning via Hemsidan, Kunden har alltid tre års rätt till klagomål från den dag Kunden tagit emot produkten. Kund som önskar göra en giltig defekt i produkten måste kontakta BL properties så snart som möjligt efter det att felet har upptäckts. För att klagomålet ska vara giltigt måste göras inom en rimlig tid efter det att Kunden har märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom två månader från det att felet upptäckts är alltid anses ha skett inom rimlig tid.
Kunden skall inspektera produkterna när de tas emot och eventuella skador på emballaget skall anmälas direkt till speditören eller utlämningsstället.
Kunden kan klaga på en felaktig produkt genom att returnera produkten till följande adress .......... .................................... ...
Kunden ansvarar för tillstånd av produkten efter det att Kunden har tagit emot varan och under returfrakten. BL properties rekommenderar att produkten skickas i sin original förpackning och att detta är packade i en ytterförpackning med en spårbar försändelse.
Kom ihåg att Kunden måste hålla kostnaderna nere så mycket som möjligt. BL properties inte lösa in produkter som returneras mot postförskott eller kontant vid leverans.

När BL properties har fått klagade produkt och etablerade som klagomålet gäller, BL properties kommer att kompensera Kunden, i enlighet med gällande lagstiftning. Detta innebär att fel kommer att korrigeras eller en ny produkt kommer att skickas. Om detta inte är möjligt eller om BL properties på annat sätt anser att det är kostnadseffektivt, att en återbetalning kan istället göras. Om Kunden är ansvarig för returfrakt, kostnaden kommer att betalas tillbaka om reklamationen godkänts. Observera att BL properties har rätt att neka reklamation om det visar sig att produkten inte är defekt i enlighet med gällande lagstiftning och som BL Fastigheter i sådana fall inte betala alla kostnader för returfrakt.

Om BL properties är att återbetala köpesumman, det kommer att göras utan oskäligt dröjsmål efter det att klagomålet har godkänts, dock senast inom 14 dagar. Återbetalning görs via den betalningsmetod som Kunden valt vid beställningen. Om Kunden har betalat för sin beställning med kreditkort, kommer tillbaka återbetalas till samma kreditkort.

Om returärendet ej är giltigt i enlighet med tillämplig lag och därför inte godtas, skall Kunden på begäran av BL properties, betalar en undersökning kostnad. Om Kunden väljer att inte ta tillbaka varan eller om Kunden väljer att reparera produkten på BL Egenskaper på egen bekostnad, ingen kontroll kostnaden kommer att debiteras.